Wizyt:
Dzisiaj: 0
Wszystkich: 359

Zdjęcia wybranych eksponatów

 • pierwsza strona Księgi Pamiątkowej
  pierwsza strona Księgi Pamiątkowej
 • otwarcie Sali Tradycji (setnej w Województwie Jeleniogórskim) z udziałem Wicewojewody Jerzego Golisa. W środku zdjęcia - Dyrektor Zespołu dr Alina Sienkiewicz-Wodoklis
  otwarcie Sali Tradycji (setnej w Województwie Jeleniogórskim) z udziałem Wicewojewody Jerzego Golisa. W środku zdjęcia - Dyrektor Zespołu dr Alina Sienkiewicz-Wodoklis
 • dr Teresa Grzegorczyk-Skibińska, Kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego Zespołu, prezentuje Salę Tradycji
  dr Teresa Grzegorczyk-Skibińska, Kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego Zespołu, prezentuje Salę Tradycji
 • Sala Tradycji - czerwiec 1980, ściana I
  Sala Tradycji - czerwiec 1980, ściana I
 • Sala Tradycji - czerwiec 1980, ściana II
  Sala Tradycji - czerwiec 1980, ściana II
 • odznaczenie Sali Tradycji odznaką "Organizator Miejsc Pamięci Narodowej" przez Wojewodę Jeleniogórskiego 5 czerwca 1982 roku. Od prawej: Michał Mierzwa Wojewoda Jeleniogórski, Alina Sienkiewicz-Wodoklis Dyrektor Zespołu, J.Foryś, Stefan Skibiński Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
  odznaczenie Sali Tradycji odznaką "Organizator Miejsc Pamięci Narodowej" przez Wojewodę Jeleniogórskiego 5 czerwca 1982 roku. Od prawej: Michał Mierzwa Wojewoda Jeleniogórski, Alina Sienkiewicz-Wodoklis Dyrektor Zespołu, J.Foryś, Stefan Skibiński Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 • Wanda Barbara Peszke
  Wanda Barbara Peszke
 • życiorys Wandy Barbary Peszke
  życiorys Wandy Barbary Peszke
 • stan Sali Tradycji w 2002 roku
  stan Sali Tradycji w 2002 roku
 • w prawym dolnym rogu odznaka za zasługi w walce z gruźlicą, na białym tle znaczek pocztowy z 1934 roku wydany z okazji 10-lecia Polskiego Związku Przeciwgruźliczego, po lewej medal Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa przyznany Zespołowi w uznanie dla Sali Tradycji
  w prawym dolnym rogu odznaka za zasługi w walce z gruźlicą, na białym tle znaczek pocztowy z 1934 roku wydany z okazji 10-lecia Polskiego Związku Przeciwgruźliczego, po lewej medal Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa przyznany Zespołowi w uznanie dla Sali Tradycji
 • budowa sanatorium "Bukowiec" (wówczas "Buchwald") dla leczenia gruźlicy otwartej, lata 1914 - 1916
  budowa sanatorium "Bukowiec" (wówczas "Buchwald") dla leczenia gruźlicy otwartej, lata 1914 - 1916
 • okólnik Ministerstwa Zdrowia z 15 sierpnia 1945 roku "w sprawie bezpłatnego leczenia osiedleńców i repatriantów"
  okólnik Ministerstwa Zdrowia z 15 sierpnia 1945 roku "w sprawie bezpłatnego leczenia osiedleńców i repatriantów"
 • dokumentacja wykonania zabiegu torakoplastyki u trzech pacjentów z roku 1946 w Bukowcu
  dokumentacja wykonania zabiegu torakoplastyki u trzech pacjentów z roku 1946 w Bukowcu
 • zaświadczenie o prawie do ewakuacji do Polski wydane 15 maja 1945 roku dla Anny Pietraszkiewicz (?)
  zaświadczenie o prawie do ewakuacji do Polski wydane 15 maja 1945 roku dla Anny Pietraszkiewicz (?)
 • legitymacje pracownicze z lat 1945, 1946
  legitymacje pracownicze z lat 1945, 1946
 • dr Teresa Grzegorczyk-Skibińska w Sali Tradycji - 1997 rok
  dr Teresa Grzegorczyk-Skibińska w Sali Tradycji - 1997 rok
 • stół konferencyjny w Sali Tradycji
  stół konferencyjny w Sali Tradycji
 • nad gablotą z dokumentami fotografie - sanatorium "Zarzecze" i "Nil" w Karpaczu, "Wysoka Łąka" w Kowarach, Szklarska Poręba nr 2, Poradnia Przeciwgruźlicza w Jeleniej Górze
  nad gablotą z dokumentami fotografie - sanatorium "Zarzecze" i "Nil" w Karpaczu, "Wysoka Łąka" w Kowarach, Szklarska Poręba nr 2, Poradnia Przeciwgruźlicza w Jeleniej Górze
 • nad gablotą z dokumentami fotografie - sanatorium "Bukowiec", sanatorium rehabilitacyjne w Sosnówce, pawilon "Szarotka" w Kowarach, sanatorium Ścięgny
  nad gablotą z dokumentami fotografie - sanatorium "Bukowiec", sanatorium rehabilitacyjne w Sosnówce, pawilon "Szarotka" w Kowarach, sanatorium Ścięgny
 • nad gablotą z dokumentami fotografie - sanatorium "Świetlana Góra" w Karpaczu, Ścięgny, Szklarska Poręba nr1
  nad gablotą z dokumentami fotografie - sanatorium "Świetlana Góra" w Karpaczu, Ścięgny, Szklarska Poręba nr1
 • nad gablotą z dokumentami fotografie - sanatorium "Wysoka Łąka", Poradnia Przeciwgruźlicza w Jeleniej Górze, Pawilon nr 4 w Kowarach
  nad gablotą z dokumentami fotografie - sanatorium "Wysoka Łąka", Poradnia Przeciwgruźlicza w Jeleniej Górze, Pawilon nr 4 w Kowarach
 • dyplomy, tablica przedstawiająca sytuację epidemiologiczną gruźlicy w województwie jeleniogórskim w latach 1975 -1995
  dyplomy, tablica przedstawiająca sytuację epidemiologiczną gruźlicy w województwie jeleniogórskim w latach 1975 -1995
 • zaświadczenie o udzieleniu urlopu - wrzesień 1945
  zaświadczenie o udzieleniu urlopu - wrzesień 1945
 • przyjęcie do pracy - grudzień 1945
  przyjęcie do pracy - grudzień 1945
 • Wysoka Łąka 16.04.1950 roku
  Wysoka Łąka 16.04.1950 roku
 • roczniki
  roczniki
 • linoryty i exlibrysy Józefa Gielniaka
  linoryty i exlibrysy Józefa Gielniaka
 • linoryty i exlibrysy Kazimierza Nekanda-Trepki
  linoryty i exlibrysy Kazimierza Nekanda-Trepki
 • dekortykacja w rysunku Józefa Gielniaka, przekroje płuc w akwarelach sprzed roku 1945, tablica ilości zabiegów operacyjnych wykonanych w sanatorium "Bukowiec" w latach 1945 - 1965 z podziałem na rodzaje zabiegów, leczeni w Zakładach Przeciwgruźliczych w Kowarach w latach 1966 - 1995
  dekortykacja w rysunku Józefa Gielniaka, przekroje płuc w akwarelach sprzed roku 1945, tablica ilości zabiegów operacyjnych wykonanych w sanatorium "Bukowiec" w latach 1945 - 1965 z podziałem na rodzaje zabiegów, leczeni w Zakładach Przeciwgruźliczych w Kowarach w latach 1966 - 1995
 • dekortykacja (operacyjne odwarstwienie płuca "opancerzonego" zgrubiałą opłucną po ropniaku jamy opłucnowej - metoda francuska według Delorme'a) - przebieg zabiegu w rysunku artysty plastyka Józefa Gielniaka (pacjenta sanatorium) powstał na podstawie bezpośrednich obserwacji
  dekortykacja (operacyjne odwarstwienie płuca "opancerzonego" zgrubiałą opłucną po ropniaku jamy opłucnowej - metoda francuska według Delorme'a) - przebieg zabiegu w rysunku artysty plastyka Józefa Gielniaka (pacjenta sanatorium) powstał na podstawie bezpośrednich obserwacji
 • z dziejów Zakładów Leczenia Gruźlicy w Kowarach w latach 1898 - 1945
  z dziejów Zakładów Leczenia Gruźlicy w Kowarach w latach 1898 - 1945
 • lecznice dla płucnochorych w Sudetach Zachodnich w latach 1877 - 1920,
  lecznice dla płucnochorych w Sudetach Zachodnich w latach 1877 - 1920,
 • pionierzy tworzący Zespół w latach 1946 - 1955
  pionierzy tworzący Zespół w latach 1946 - 1955
 • pierwszy polski lekarz w "Bukowcu" i dyrektorzy Zespołu od 1945 roku
  pierwszy polski lekarz w "Bukowcu" i dyrektorzy Zespołu od 1945 roku
 • Dyrektorzy sanatoriów "Kowary" (Krzyżatka), "Bukowiec", "Ścięgny"
  Dyrektorzy sanatoriów "Kowary" (Krzyżatka), "Bukowiec", "Ścięgny"
 • Dyrektorzy sanatoriów "Wysoka Łąka", "Szklarska Poręba 1", "Szklarska Poręba 2"
  Dyrektorzy sanatoriów "Wysoka Łąka", "Szklarska Poręba 1", "Szklarska Poręba 2"
 • po zdobyciu doświadczenia w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach lekarze byli cenieni na terenie całej Polski
  po zdobyciu doświadczenia w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach lekarze byli cenieni na terenie całej Polski
 • widok na Salę Tradycji
  widok na Salę Tradycji
 • Aparat do wytwarzania odmy opłucnowej na statywie sprzed 1920 roku, poniżej solux z lat 40 XX wieku
  Aparat do wytwarzania odmy opłucnowej na statywie sprzed 1920 roku, poniżej solux z lat 40 XX wieku
 • Bronchospirometr z 1952 roku szwedzkiej firmy Kifa
  Bronchospirometr z 1952 roku szwedzkiej firmy Kifa